دهک اسفند ماه

دهک اسفند دسترسی سریع

نام درسبودجه بندیسوالات
حسابانصفحات 80-109 کتابمشاهده
هندسهصفحات 40-54 کتابمشاهده
آمار و احتمالصفحات 72-52 کتابمشاهده
فیزیکصفحات 67-91 کتابمشاهده
شیمیصفحات 63-86 کتابمشاهده

دهک یار اسفند ماه درس به درس

حسابان

حسابان

صفحات 80-109 کتاب
File

هندسه

صفحات 40-54 کتاب
File

آمار و احتمال

صفحات 72-52 کتاب
File

فیزیک

صفحات 67-91 کتاب
File

شیمی

صفحات 63-86 کتاب
File

بازگشت به صفحه اصلی

دیدگاه‌ها برای دهک اسفند ماه بسته هستند