دهک بهمن ماه

دهک بهمن دسترسی سریع

نام درسبودجه بندیسوالات
حسابانصفحات 57-90 کتابمشاهده
هندسهصفحات 33-45 کتابمشاهده
آمار و احتمالصفحات 43-58 کتابمشاهده
فیزیکصفحات 51-73 کتابمشاهده
شیمیصفحات 49-70 کتابمشاهده

دهک یار بهمن ماه درس به درس

حسابان

حسابان

صفحات 57-90 کتاب
File

هندسه

صفحات 33-45 کتاب
File

آمار و احتمال

صفحات 43-58 کتاب
File

فیزیک

صفحات 51-73 کتاب
File

شیمی

صفحات 49-70 کتاب
File

بازگشت به صفحه اصلی

دیدگاه‌ها برای دهک بهمن ماه بسته هستند