دهک فروردین ماه

دهک اسفند دسترسی سریع

نام درسبودجه بندیسوالات
حسابانصفحات 80-112 کتابمشاهده
هندسهصفحات 40-60 کتابمشاهده
آمار و احتمالصفحات 52-82 کتابمشاهده
فیزیکصفحات 67-99 کتابمشاهده
شیمیصفحات 63-96 کتابمشاهده

دهک یار اسفند ماه درس به درس

حسابان

حسابان

صفحات 80-112 کتاب
File

هندسه

صفحات 40-60 کتاب
File

آمار و احتمال

صفحات 82-52 کتاب
File

فیزیک

صفحات 67-99 کتاب
File

شیمی

صفحات 63-96 کتاب
File

بازگشت به صفحه اصلی

دیدگاه‌ها برای دهک فروردین ماه بسته هستند