دهک نیمه آذر

دهک یار نیمه آذر دسترسی سریع

نام درسبودجه بندیسوالات دهک یار
حسابانتابع کل فصل دومدانلوددانلود
هندسهدایره – تبدیل های هندسی و کاربرددانلوددانلود
آمار و احتمالمبانی ریاضیات – احتمالدانلوددانلود
فیزیکالکتریسیته ساکن – جریان الکتریکیدانلوددانلود
شیمیقدر هدایای زمینی را بدانیم – در پی غذای سالمدانلوددانلود

دهک یار نیمه آذر درس به درس

حسابان

تابع کل فصل دوم
File

هندسه

دایره – تبدیل های هندسی و کاربرد
File

آمار و احتمال

مبانی ریاضیات – احتمال
File

فیزیک

تابع کل فصل دومالکتریسیته ساکن – جریان الکتریکیتابع کل فصل دوم
File

شیمی

قدر هدایای زمینی را بدانیم – در پی غزای سالم
File

بازگشت به صفحه اصلی

دیدگاه‌ها برای دهک نیمه آذر بسته هستند